Kwaliteit is ononderhandelbaar by Prisma

Kwaliteit is ononderhandelbaar by Prisma en ons sal nie ‘n sub-spesifikasie produk verkoop nie. Ons het ‘n kwaliteitsbeleid in plek met uitgebreide toetsing en verifikasie van produkspesifikasies wat deur ‘n Sannas geakkrediteerde laboratorium uitgevoer word.